Prof. Dr. Öztuğ Adsan


Prof. Dr. Öztuğ ADSAN 1987 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesiden mezun olmuştur. 1987-1992 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ibn-i Sina Hastanesi Üroloji Anabilim Dalında Üroloji uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. Uzman doktor olarak 1992-2011 tarihleri arasında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışmıştır. 1999 yılında Üroloji Doçenti unvanını almıştır. 2001 yılında ise Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Üroloji Kliniği Şef Yardımcısı ünvanını almıştır. 2011-2016 tarihleri arasında Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalında Üroloji Profesörü olarak çalışmıştır. Halen TOBB-ETÜ Hastanesi, Üroloji Bölümünde Prof. Dr. olarak çalışmaktadır.

1997-1998 yılları arasında Avrupa Üroloji Birliği’ den aldığı araştırma bursu nedeniyle bir yıl boyunca İsviçre’nin Bern Üniversitesi Üroloji Kliniğinde “ Prostat kanserinin moleküler evrelendirilmesinde RT-PCR ın rolü” isimli projeyi yürütmüştür. 2013 yılında YÖK bursu ile üç ay ABD, New York, Weill Cornell Medical College’de Robotik Prostatektomi konusunda çalışma yapmıştır.

Dr. Adsan 2009 yılında Türk Üroonkoloji Derneği En İyi Araştırmacı ve 2012 yılında Türk Üroloji Derneği En İyi Poster ödülleri bulunmaktadır.

Dr. Adsan uzmanlık tezini “Renal Kitlelerde DSA’nın Tanısal Değeri ” isimli klinik çalışma ile gerçekleştirmiştir. Aday bu sürede 6 adet uzmanlık tezi yöneticiliği yapmıştır. Adayın 5 ayrı kitap bölümü yazarlığı ve 4 adet kitap çeviri editörlüğü bulunmaktadır. Üç çok merkezli bilimsel projede yürütücü, bir projede ise araştırmacı olarak görev almıştır.

Dr. Adsan 65 adet SCI ve SCI expanded tarafından taranan dergilerde basılmış yayını bulunmaktadır. Bunların 9 (dokuz) tanesinde ilk isimdir. Adayın 44 adet uluslararası toplantılarda sunulan bildirisi vardır.

Dr. Adsan’ın 68 tane ulusal hakemli dergilerde basılmış makalesi bulunmaktadır. Bunların 11(onbir) tanesinde ilk isimdir. Ulusal bilimsel toplatılarda sunulan 88 adet bildirisi vardır.

Dr. Adsan’ın 40 adet bilimsel yayını şu ana kadar 520 atıf almıştır.

Dr. Adsan halen iki adet TUBİTAK projesinde yürütücü araştırmacı, İki adet adet üniversite BAP projesinde araştırmacı olarak yer almaktadır. Avrupa çok merkezli Tolteredine çalışmasında Türkiye’den en fazla katılım sağlayan araştırmacı olarak çalışmıştır. Yurdışında Tiran-Arnavutluk ve Astana-Kazakistan şehirlerinde üniversite hastanelerinde eğitici olarak ders verip, üroonkolojik ameliyatlar yapmıştır.


Prof. Dr. Öztuğ Adsan CVProf. Dr. Öztuğ Adsan

Üroloji (Bevliye)

E-mail: oadsan@tobbetuhastanesi.com.tr

TOBB ETÜ HASTANESİ TIP FAKÜLTESİ
Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü 06510 Ankara

KIZILCIK VE FAYDALARI

Kızılcık (Cornus mas), Asya ve Avrupa gelenksel tıbbında yüzyıllardır yeri olan bir meyvedir. Cornus L. familyasının bir türüdür; bu familya 65’e yakın türe sahip, içerdiği zengin vitamin, mineral ve insan sağlığına yararlı özelliklere sahip biyolojik olarak aktif maddeler ile orta ve güneydoğu Avrupa ile güneybatı Asya’da yaygın olarak bulunan bir bitki grubudur.

64964 Times viewed

MR Füzyon Prostat Biyopsi

Dünyada erkeklerde en sık rastlanılan hastalık grubu olan prostat hastalıkları genç yaşlarda daha çok prostat enfeksiyonları olarak görülürken 50 li yaslardan sonra daha çok iyi huylu prostat büyümesi(BPH) veya prostat kanseri (Pca) olarak karsımıza çıkar.

59376 Times viewed

Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü 06510 Ankara