Prof. Dr. Öztuğ Adsan


Prof. Dr. Öztuğ ADSAN 1987 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesiden mezun olmuştur. 1987-1992 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ibn-i Sina Hastanesi Üroloji Anabilim Dalında Üroloji uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. Uzman doktor olarak 1992-2011 tarihleri arasında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışmıştır. 1999 yılında Üroloji Doçenti unvanını almıştır. 2001 yılında ise Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Üroloji Kliniği Şef Yardımcısı ünvanını almıştır. 2011-2016 tarihleri arasında Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalında Üroloji Profesörü olarak çalışmıştır. Halen TOBB-ETÜ Hastanesi, Üroloji Bölümünde Prof. Dr. olarak çalışmaktadır.

1997-1998 yılları arasında Avrupa Üroloji Birliği’ den aldığı araştırma bursu nedeniyle bir yıl boyunca İsviçre’nin Bern Üniversitesi Üroloji Kliniğinde “ Prostat kanserinin moleküler evrelendirilmesinde RT-PCR ın rolü” isimli projeyi yürütmüştür. 2013 yılında YÖK bursu ile üç ay ABD, New York, Weill Cornell Medical College’de Robotik Prostatektomi konusunda çalışma yapmıştır.

Dr. Adsan 2009 yılında Türk Üroonkoloji Derneği En İyi Araştırmacı ve 2012 yılında Türk Üroloji Derneği En İyi Poster ödülleri bulunmaktadır.

Dr. Adsan uzmanlık tezini “Renal Kitlelerde DSA’nın Tanısal Değeri ” isimli klinik çalışma ile gerçekleştirmiştir. Aday bu sürede 6 adet uzmanlık tezi yöneticiliği yapmıştır. Adayın 5 ayrı kitap bölümü yazarlığı ve 4 adet kitap çeviri editörlüğü bulunmaktadır. Üç çok merkezli bilimsel projede yürütücü, bir projede ise araştırmacı olarak görev almıştır.

Dr. Adsan 65 adet SCI ve SCI expanded tarafından taranan dergilerde basılmış yayını bulunmaktadır. Bunların 9 (dokuz) tanesinde ilk isimdir. Adayın 44 adet uluslararası toplantılarda sunulan bildirisi vardır.

Dr. Adsan’ın 68 tane ulusal hakemli dergilerde basılmış makalesi bulunmaktadır. Bunların 11(onbir) tanesinde ilk isimdir. Ulusal bilimsel toplatılarda sunulan 88 adet bildirisi vardır.

Dr. Adsan’ın 40 adet bilimsel yayını şu ana kadar 520 atıf almıştır.

Dr. Adsan halen iki adet TUBİTAK projesinde yürütücü araştırmacı, İki adet adet üniversite BAP projesinde araştırmacı olarak yer almaktadır. Avrupa çok merkezli Tolteredine çalışmasında Türkiye’den en fazla katılım sağlayan araştırmacı olarak çalışmıştır. Yurdışında Tiran-Arnavutluk ve Astana-Kazakistan şehirlerinde üniversite hastanelerinde eğitici olarak ders verip, üroonkolojik ameliyatlar yapmıştır.


Prof. Dr. Öztuğ Adsan CVProf. Dr. Öztuğ Adsan

Üroloji (Bevliye)

E-mail: oadsan@tobbetuhastanesi.com.tr

TOBB ETÜ HASTANESİ TIP FAKÜLTESİ
Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü 06510 Ankara

RIRS (Retrograde Intrarenal Surgery) (Böbrek içi taş kırma y...

Üriner sistem taş hastalığı böbrek, üreter, mesane ve üretra taşlarını kapsayan bir terimdir. Üriner sistem taş hastalığı, oldukça sık görülen, insanların %2-3’ünü etkileyen, tedavi edilmediğinde ciddi problemlere yol açan bir sağlık sorunudur. Sıcak ve kurak iklim kuşağında daha sık ortaya çıkar, genetik faktörlerle ve beslenmeyle ilişkilidir; ülkemiz taş sıklığının nispeten yüksek olduğu ülkelerden biridir.

50565 Times viewed

Greenlight Cerrahi Tedavi

Greenlight prostat büyümesinin cerrahi tedavisi için geliştirilmiş olan lazer sistemidir. Bu sistemle lazer ışınları üretra (idrar kesesi ile idrarın çıktığı yer arasındaki kanal) boyunca ilerletilen bir teleskop aracılığıyla prostata iletilip, büyümüş olan prostat dokusu buharlaştırılmaktadır.

49029 Times viewed

Nöbetçi Prostat

Prostat kelimesi yunanca kökenli bir kelime olan “prostates” kelimesinden gelmektedir. Anlamı önde duran, nöbetçi ve koruyucu demektir. Sağlıklı bir erkekde normal bir prostatın büyüklüğü yaklaşık olarak büyük bir ceviz kadardır. Prostatın ağırlığı 10 ile 20 gram arasındadır. İdrar torbasının tabanında yerleşmiştir ve aynı zamanda idrar kanalını çepeçevre sarar.

64295 Times viewed

Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü 06510 Ankara